YOT Taiwan 2018

YOT Taiwan 2018 was held on 27 – 28 October 2018 at Taipei and had 403 participants in the main event and 205 participants in the Asia Premier.

 

YOT Taiwan 2018

1st Wu Ting-En Grass Gouki
2nd Lu Xin-Hao Zombie
3 – 4th Lin You-Jyun Sky Striker
Ku Hung-Hsiang Magician
5 – 8th Hiroshi Odate Sky Striker
Deng Xiang-Hong Mekk-Knight
Kung Shiang-Wen Gouki
Loo Wei Jing Trickstar

YOT Taiwan 2018 Champion
Wu Ting-En (left)

 

YOT Thailand 2018 Asia Premier

1st Chien Hung Gouki
2nd Hsu Fang-Wei Trickstar
3rd Sun Chih-Che Sky Striker
4th Hsiao Tsun-Yu Magician
5th Gerald Mercado Trickstar
6th Hua Bo-Han Trickstar
7th Ho Yun Kang Sky Striker
8th Tai Shih Chen Trickstar

YOT Taiwan 2018 Asia Premier Champion
Chien Hung (left)

 

References

You may also like...

Leave a Reply