YOT Taiwan 2018 Decks

Compilation of decks played at YOT Taiwan 2018.

 

1st, Wu Ting-En [Grass Gouki]

Source: Yu-Gi-Oh! Events

 

2nd, Lu Xin-Hao [Zombie]

Source: Yu-Gi-Oh! Events

 

3 – 4th, Lin You-Jyun [Sky Striker]

Source: Yu-Gi-Oh! Events

 

3 – 4th, Ku Hung-Hsiang [Magician]

Source: Yu-Gi-Oh! Events

 

5 – 8th, Hiroshi Odate [Sky Striker]

Source: Yu-Gi-Oh! Events

 

5 – 8th, Deng Xiang-Hong [Mekk-Knight]

Source: Yu-Gi-Oh! Events

 

5 – 8th, Kung Shiang-Wen [Gouki]

Source: Yu-Gi-Oh! Events

 

5 – 8th, Loo Wei Jing [Trickstar]

Source: Yu-Gi-Oh! Events

You may also like...

Leave a Reply