Yu-Gi-Oh! Asia Championship Plus

Hall of Champions

 

Asia Plus Champion

 

2010

12th December 2010
Hong Kong

2010  -Malaysia

Malaysia Malaysia

Lim Jun Yan

[Quickdraw Dandywarrior]

Kee Kian Sim

[Six Samurai]

Yeo Gou Jie

[Blackwing]

2011

18th December 2011
Taiwan

2011 - Philippines

Philippines Philippines

Rey Vincent M. Lim

[Six Samurai]

Jomer Y. Flores

[Inzektor]

Luigi Kario M. Bonillo

[T.G. Agent Fairy]

2012

2nd December 2012
Hong Kong

2012 - Taiwan

Taiwan Taiwan

Wu Chung Wei

[Lightsworn]

Lin Yi Jyun

[Wind-Up]

Sun Jen Hsiang

[Arrive HERO]

2013

22nd December 2013
Taiwan

2013 - Taiwan

Taiwan Taiwan

Sun Jen Hsiang

[HERO]

Lin Yi Jyun

[Dragunity Dragon Ruler]

Wu Chung Wei

[Mermail]

2014

14th December 2014
Hong Kong

2014 - Taiwan

Taiwan Taiwan

Chieu Yeu Tai

[Qliphort]

Chen Po Nien

[Qliphort]

Lin Sheng Rong

[Qliphort]